Medenzeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit leerkrachten en deels uit ouders. De medezeggenschapsraad komt om de 6 weken bij elkaar om zowel korte- als lange termijn plannen te bespreken. Een actieve MR is belangrijk voor leerlingen, school, leerkrachten en ouders. De MR is op zoek naar nieuwe leden. Mail naar mr@ikcmmixx.nl of spreek één van de MR leden aan indien u interesse heeft om lid te worden.

Oudergeleding: Niels Minnen, Dennis de Bruijn en Monique Meeuwisse.

Personeelsgeleding : Maud van der Hulst (leerkracht groep 7), Imke van der Lubbe (leerkracht groep 1/2) en Femke Vlietstra (leerkracht groep 7/8).

Notulen vergaderingen 2021-2022

De notulen kunt u desgewenst opvragen bij het secretariaat (info@ikcmmixx.nl).