Leerjaar 5

Leerjaar vijf bouwt voort op de de kennis en vaardigheden die de kinderen in leerjaar vier hebben geleerd. Waar in leerjaar vier de aandacht verschuift van vloeiend en vlot lezen naar lezen met begrip, wordt in leerjaar vijf het lezen met begrip steeds belangrijker. De leerlingen leren nieuwe leesstrategieën, om complexere teksten te kunnen begrijpen. Ze leren steeds meer het verschil tussen feiten en meningen en bronnen met elkaar te vergelijken. Het blijft wel belangrijk om het vloeiend lezen te onderhouden, dit kan ook thuis gebeuren door de kinderen te stimuleren om boeken te lezen. Het rekenonderwijs wordt uitgebreid door het rekenen met steeds grotere getallen en complexere sommen. Een belangrijke basis om vanaf leerjaar zes steeds abstractere sommen te maken. Kinderen leren steeds zelfstandiger te worden in het 'leren leren' en ontdekken steeds gerichter over de canon van de Nederlandse geschiedenis, de 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap enzovoorts. 


Leerjaar 6

Dit jaar krijgen de kinderen les van juf Sanne (maandag en dinsdag), juf Eva (LIO-stagiaire maandag en dinsdag), juf Wendy (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag) en juf Trudi (woensdag, donderdagochtend en vrijdag)Wij verzamelen ons elke morgen in het lokaal en werken daarna vooral samen op het leerplein. Op het leerplein staat een digibord waarmee les kan worden gegeven. Zo krijgt ieder kind de aandacht die hij nodig heeft. De kinderen zijn voortdurend in beweging, het is fijn om niet de hele dag op dezelfde plek te moeten zitten. De vakken zijn hetzelfde als vorig jaar, maar net weer even moeilijker. Een klein inkijkje in het programma; 

Voor rekenen moeten de tafels geautomatiseerd zijn, zodat we moeilijker keer- en deelsommen en andere lastige berekeningen kunnen maken. Bij taal gaan we verder aan de slag met woordsoorten en ontleden, Verder doen we aan leesbevordering, spelling, tekstbegrip, woordenschat en schrijven. Drie keer in de week wordt de dag begonnen met lezen, als het weer mogelijk is dan wordt dit in de vorm van tutorlezen gedaan. De zaakvakken gaan verder op de onderwerpen van vorig jaar. De gymles wordt door onze vakleerkracht, juf Manon, gegeven. Dankzij de boekenbeurten krijgen we tips over boeken die de moeite waard zijn om ook eens te lezen.  Ook het huiswerk is meer en moeilijker dan vorig jaar, zo worden de kinderen goed voorbereid op de rest van hun schoolloopbaan. Vanaf dit leerjaar worden de resultaten van de kinderen meegewogen in het advies voortgezet onderwijs, welke aan het eind van de basisschool wordt gegeven. 

Onze klas heeft klassenouders, die te bereiken zijn via de klassenapp.