Het Team

Het team van IKC MMiXX bestaat uit leerkrachten, directie, administratie, onderwijsondersteuners en vrijwilligers. Elke unit bestaat uit twee leerjaren en drie leerkrachten. Alle leerjaren hebben nu nog een vaste leerkracht. In de toekomst wordt er toegewerkt naar unit 1 t/m 3, 4 t/m 6 en 7 t/m 8. De jongere kinderen hebben dan nog een vaste leerkracht, de oudere kinderen krijgen steeds meer te maken met alle leerkrachten van de unit.
Tussen de units zit een leerplein, die gebruikt wordt voor het verwerken van de leerstof, leerjaar doorbrekend werken en coöperatieve werkvormen.

Unit 1/2

Juf Mariska
Juf Imke
Juf Michelle

Unit 3/4

Juf Vinita
Juf Ria
Juf Wandana
Juf Wendy

Unit 5/6

Meester René
Juf Sanne
Juf Trudi
Juf Vinita

Unit 7/8

Juf Ank
Juf Femke
Meester Patrick
Juf Maud

Ondersteuning units

Juf Rachel
Juf Karin

Vakleerkrachten

Juf Manon
bewegingsonderwijs

Intern begeleiding

Juf Imca
Juf Gonda

Directie

Meester Richard
interim directeur
Juf Paulien
adjunct directeur

Administratie

Carmen

Vrijwilligers

Benito
Piet