Aanmelden

4 jaar en naar school!

Wordt uw kind 4 jaar en zoekt u een basisschool? Dan kunt u uw kind aanmelden vanaf 3 jaar. U kunt uw kind aanmelden door een kennismakingsgesprek aan te vragen bij de adjunct-directeur van de school. Dit doet u door het contactformulier in te vullen, of door de school te bellen. Tijdens een kennismakingsgesprek vertellen wij wat over de school en kunt u gericht vragen stellen. Meestal wordt er dan ook een rondleiding gegeven, tenzij u die al een keer heeft gehad. Wij voeren met alle ouders een kennismakingsgesprek, om te verkennen of de MMiXX een geschikte school is voor uw kind. De MMiXX kan maximaal 340 leerlingen huisvesten, dit zijn 40 leerlingen per leerjaar. Bij meer dan 40 aanmeldingen voor een leerjaar hanteren wij een wachtlijst. Kinderen die al op jongere leeftijd zijn aangemeld bij IKC MMiXX (kinderopvang) hebben, net als ze al broertjes en zusjes op school hebben zitten, voorrang.

Bent u geïnteresseerd in de school? Neemt u dan contact op via ons contactformulier of maak een afspraak via het telefoonnummer onderaan onze website.

Zoekt u een andere school of gaat u verhuizen?

Dan kun u ook een kennismakingsgesprek aanvragen via ons contactformulier. Wij verzorgen dan geheel vrijblijvend een rondleiding. Mocht u voor onze school willen kiezen, dan nemen wij altijd eerst contact op met de huidige school van uw kind. Want wij moeten zeker weten dat wij uw kind ook het juiste onderwijs kunnen bieden en er voldoende plek is in het leerjaar van uw kind. Als wij voldoende ruimte hebben en het onderwijsaanbod en mogelijkheden passen bij uw kind, dan zijn uw kinderen van harte welkom!

Voor het plaatsen van uw kind in een leerjaar houden wij rekening met de zogenaamde 'zorgzwaarte' van de groep. Dit betekent dat wij kijken naar het aantal leerlingen in een groep die extra aandacht nodig hebben voor het leren, of een arrangement hebben waar andere externe deskundigen bij betrokken zijn. Als er teveel leerlingen extra aandacht nodig hebben, dan kan de school de extra begeleiding niet meer waarborgen. In dat geval adviseren wij u een andere school te zoeken. 

Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.