Het schoolplan wordt in 2023 herzien. Omdat het oude schoolplan de situatie beschrijft van voor de opening van IKC MMiXX, wordt deze niet meer gepubliceerd op onze website.