Leerjaar 1 / 2 

Kinderen in leerjaar één komen net op school. Dit kan heel spannend zijn, daarom plannen wij samen met de ouders een aantal wenmomenten. De kinderen mogen in de eerste schoolweek binnengebracht worden door de ouders (meelopen met de rij), daarna worden zij net als de andere kinderen buiten opgehaald door de leerkracht. Het eerste en tweede leerjaar wordt vooral gebruikt om de eerste beginselen van getal herkenning, letter herkenning en andere begrippen en vaardigheden te leren die nodig zijn om te leren lezen en rekenen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen veel spelen, bewegen en samenwerken. Het samenwerken en samen spelen gebeurt in de klas en op het leerplein. Zo leren zij zich goed uitdrukken en komt het samenwerkend leren op gang. Kinderen leren tijdens 'oriëntatie op jezelf en de wereld' zichzelf en de directe omgeving goed kennen. Omdat de kinderen nog jong zijn, werken wij met een vaste leerkracht per groep.  Dit geeft voor de kinderen veiligheid en vertrouwdheid. 
In de klas werken de leerkrachten met een vaste dagplanning, met dagritmekaarten. Zo weten de kinderen precies welke activiteiten er zijn op die dag.