Ons onderwijs

Ons onderwijs ontwikkelt zich van traditioneel onderwijs naar unitonderwijs. Dit gaat niet van de een op de andere dag, het is een groeimodel. Elke stap die wij nemen willen wij zorgvuldig doen. Hieronder leest u alvast een voorproefje van onze nieuwe werkwijze.

Het onderwijs op basisschool MMiXX wordt aangeboden in een vorm van unitonderwijs. De school kent vier units, namelijk unit 1/2, unit 3/4, unit 5/6 en unit 7/8. Per unit gaan wij uit van tachtig leerlingen, verdeeld over twee leerjaren (dus 40 leerlingen per leerjaar).Tussen de lokalen van het leerjaar ligt een ruim leerplein, waar de kinderen van de unit kunnen samenwerken. Onze begeleiding binnen de units is zodanig georganiseerd, dat unitleiders systematisch de ontwikkeling van hun leerlingen volgen en zorgen voor specifieke begeleiding bij geconstateerde problemen. De unitleider werkt volgens het didactisch model van expliciete directe instructie en houdt rekening met individuele verschillen t.a.v. aanbod, instructie en verwerking van de leerstof.  

Om te komen tot een passend onderwijsaanbod, toetst en analyseert de school de leeropbrengsten op schoolniveau, op groepsniveau en op individueel kindniveau. Het onderwijsaanbod wordt aan de hand van deze gegevens bijgesteld en / of verbeterd. 

Het leerstofaanbod van basisschool MMiXX is maatschappelijk relevant, eigentijds en onderwijskundig verantwoord. De gestelde kerndoelen voor het onderwijs in Nederland zijn leidend in ons leerstofaanbod.