Leerjaar 3

Het derde leerjaar is vaak heel spannend voor kinderen. In het eerste en tweede leerjaar hebben ze letters en getallen geleerd te herkennen en zelfs al een beetje te schrijven. In leerjaar 3 leren ze echt gericht lezen en schrijven, een basis voor alle andere vaardigheden. Daar gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen voor.  En natuurlijk leren ze ook rekenen, met behulp van de methode Getal en Ruimte Junior. Vanaf zes jaar krijgen de kinderen steeds meer interesse in de wereld om hen heen. Ze leren begrippen van tijdsaanduiding, het eigen lichaam bouw en voortplanting van planten en dieren en zelfs al over verschillende godsdiensten. Wij bieden dit aan onder de naam 'oriëntatie op jezelf en de wereld'. Op IKC MMiXX krijgen zij bewegingsonderwijs van een vakdocent en is er natuurlijk ook aandacht voor de expressievakken. De kinderen worden aan het begin van de schooldag buiten opgehaald door de leerkracht. Samen lopen zij de buitentrap op naar binnen. Aan het eind van de schooldag mogen zij zelf naar buiten, in het begin van het schooljaar zal de leerkracht dit nog begeleiden.

Leerjaar 4

In het vierde leerjaar verschuift de aandacht voor lezen van vloeiend en vlot lezen naar lezen met begrip. Wij noemen dit ook wel begrijpend lezen. Verder wordt het vak spelling steeds belangrijker en wordt het rekenen met grotere getallen steeds belangrijker. Het leren van de tafels is nieuw in dit leerjaar, heel belangrijk om goed te beheersen voor het vervolg in leerjaar 5. Een tip zou zijn om thuis dagelijks vijftien minuten met de tafels te oefenen. Handig is dan om aan te sluiten bij de school, de leerkracht geeft u daar meer informatie over. De kinderen van het vierde leerjaar gaan aan het begin van de schooldag zelfstandig naar binnen, in het begin van de schooldag zal de leerkracht hier nog op toezien. Aan het eind van de schooldag lopen zij zelf naar buiten.