Leerjaar 7 en 8

In deze unit komen de kinderen in de laatste fase van de basisschool. Dit betekent dat de voorbereiding op het voortgezet onderwijs steeds intensiever wordt. Te denken valt aan het omgaan met huiswerk, de zelfstandigheid en jezelf presenteren. De leerlingen krijgen een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs en na het maken van de eindtoets volgt het definitief advies.
De wereld van de kinderen wordt steeds groter, waar wij op aansluiten door tijdens 'oriëntatie op jezelf en de wereld' te ontdekken over het leven van andere culturen en de wijze waarop de wereld (geologisch en geografisch) in elkaar steekt. De vakken taal, lezen en rekenen worden zo ingericht dat leerlingen steeds meer zelf een keuze moeten maken in het toepassen van de juiste strategieën en oplossingen. Ze ontdekken steeds meer in waar ze goed in zijn!