Ziekmelden of absentie melden

Het absent of ziekmelden van uw kind gaat via ons communicatieplatform: Social Schools. Het is belangrijk om dit voor 08.00 uur te doen, zodat de leerkracht op tijd weet welke kinderen absent zijn.
Mocht om wat voor reden dan ook het afmelden via de App niet lukken, dan kunt u de school bellen tussen 8.00 uur en 8.15 uur.Het afmelden via Social Schools gaat op de volgende wijze:

- Inloggen Social Schools
- Administratie tab (afbeelding 2e icoontje van links onder)
- Boven kiest u voor absentie melden
- Selecteer kind
- Selecteer reden
- Geef de tijd aan
- Kies verzenden (rechtsboven)

De leerkracht en directie ontvangt automatisch de absentiemelding van absentie of ziekmelding