Verlof aanvragen

U kunt een verlofaanvraag doen via ons communicatieplatform Social Schools voor bijvoorbeeld een huwelijk, begrafenis, jubileum of een andere bijzondere gebeurtenis. Voor een verlofaanvraag meer dan 10 dagen is toestemming van leerplicht  noodzakelijk. U vindt hieronder informatie over verlof en absentie in verschillende talen.

Nederlands
Pools
Engels

Verlof voor een vakantie buiten de geplande schoolvakanties om wordt in principe niet toegestaan. In overleg met de leerplichtambtenaar kan het in enkele gevallen wel toegekend worden, u vindt de regels op de volgende website van de rijksoverheid. U kunt zelf ook de leerplichtambtenaar bellen om uw verzoek te toetsen.

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit houdt in dat, zolang uw kind nog geen 5 jaar is, u geen verlofaanvraag hoeft in te dienen. Wel is het zeer wenselijk dat u de afwezigheidsdagen van uw kind doorgeeft aan de leerkracht. Vanaf 5 jaar zult u een verlofaanvraag moeten indienen.