Privacy

IKC MMiXX biedt de kinderen een veilige speel- en leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. IKC MMiXX sluit aan bij het privacyreglement van Panta Rhei. Het reglement vindt u hier.

Foto's maken door ouders
Op school nodigen we ouders graag uit bij activiteiten en vieringen, bijvoorbeeld bij een kerstviering of schoolreis. Ouders nemen tijdens deze activiteiten en vieringen vaak ook zelf foto's. De school is daar niet verantwoordelijk voor. Ook niet als ouders hun foto's delen op internet. Maar ouders moeten zich natuurlijk wel aan de wet houden. Als zij foto's maken op een openbare plek, bijvoorbeeld de dierentuin, moeten ze zelf opletten dat ze de privacy van de persoon op de foto niet schenden.

De school is geen openbare plek. Daarom mag de school regels opstellen voor het maken van foto's door ouders. De regels bij ons op school zijn:
- Wees als ouder terughoudend in het maken en delen van foto’s.
- Maak het liefst foto’s en filmpjes waar alléén uw eigen kind op staat.
- Het is verboden om foto’s die zijn gemaakt op school, publiek te delen.

De school maakt zelf ook foto’s van de vieringen en activiteiten en deze plaatsen we op de website. Wij publiceren geen leerlingen waarvan ouders geen toestemming hebben gegeven.

Overige privacy documenten

Overzicht interne rechten gegevens
Protocol gebruik email, ict en social media 
Privacy statement bezoekers website
Procedure melden data lek
Register van bewaartermijnen